Wooninc. vanaf 1 oktober nieuwe eigenaar huurwoningen Oirschot

25-09-2013

Eindhoven, 25  september 2013

Wooninc. is vanaf 1 oktober officieel de nieuwe eigenaar van de circa 900 verhuureenheden van Laurentius in Oirschot. De gemeenteraad van Oirschot heeft gisteravond ingestemd met de overname door Wooninc. van Laurentius van drie leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze leningen hebben betrekking op vrije sector woningen. Voor de financiering van de sociale woningen geeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garanties aan financiers die woningcorporaties leningen verstrekken.

Nog meer inhoud aan Wooninc.focus
Wooninc. beheert de woningen van Laurentius in Oirschot al vanaf 1 augustus. Ook zijn de 8 medewerkers van Laurentius die betrokken zijn bij Oirschot inmiddels bij Wooninc. komen werken. De schaalvergroting biedt Wooninc. de mogelijkheid om nog meer inhoud te geven aan haar Wooninc.focus, namelijk het bouwen en beheren van meer passende wooneenheden voor senioren en ouderen. Niet onbelangrijk in een tijd van toenemende vergrijzing. Wooninc. gaat de woningen in Oirschot net zo beheren als haar woningen elders in de regio. Ook haar huurprijsbeleid wordt in Oirschot toegepast. Binnen Wooninc. is de Stichting Huurdersplatform Wooninc. actief die in overleg treedt met de huurdersvertegenwoordiging in Oirschot over huurdersparticipatie. Verder heeft Wooninc. een Raad van Belanghouders die waarborgt dat het bestuur van Wooninc. zich blijft richten op de maatschappelijke doelstelling, het voorzien in betaalbare huisvesting voor mensen met een relatief laag inkomen.

Jongeren en senioren
Wooninc. is actief in stad en regio Eindhoven, de zogenoemde ‘Brainport regio’. Oirschot maakt deel uit van deze regio. De focus van Wooninc. is vooral op jongeren en senioren, maar ook op gezinnen met een laag inkomen. De (bewezen) strategie van Wooninc. is gericht op het realiseren van passende nieuwbouw voor senioren waarmee de doorstroming wordt bevorderd en (jonge) gezinnen de beschikking krijgen over de eengezinswoningen die senioren vrijmaken. Voor een deel door verhuur, maar voor een belangrijk deel ook door verkoop als starterswoning. In het afgelopen decennium heeft Wooninc. op deze wijze al meer dan 1.000 bestaande huurwoningen vrijgemaakt en verkocht en met de winst daarop, en met de winst op de 850 nieuw ontwikkelde koopwoningen, meer dan 1.400 nieuwe huurwoningen kunnen bouwen. Daardoor is onze voorraad in de afgelopen jaren getransformeerd naar bijna 40% voor senioren geschikte woningen. Je kunt stellen dat Wooninc. daarmee zeer toekomstbestendig is. Een bewuste keuze van Wooninc. in het verleden om in te spelen op de demografische ontwikkeling in de regio waar vergrijzing steeds meer een punt van aandacht wordt. Deze strategie staat Wooninc. ook voor ogen in Oirschot, vooral bouwen voor senioren en ouderen en de woningen met tuin vrijmaken voor (jonge) gezinnen. Verder maakt Wooninc. ruimte voor het bouwen van kleine wooneenheden voor jongeren, vooral om deze in het kader van de sociale cohesie te behouden voor Oirschot. Voor de verdere uitwerking treedt Wooninc. nu in overleg met de gemeente Oirschot en met de huurdersvertegenwoordiging om de strategie om te zetten in haalbare doelen. Net als in andere gemeenten komt Wooninc. dan tot prestatieafspraken.


 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.