Wooninc. wordt eigenaar van de 900 woningen in Oirschot

11-06-2013

Eindhoven, 11 juni 2013

Na een proces van intensief onderhandelen hebben de woningcorporaties Laurentius uit Breda en Wooninc. uit Eindhoven de intentie uitgesproken om tot de overname van de woningen van Laurentius in Oirschot te komen. Het streven is om de overdracht is op zo’n kort mogelijke termijn te laten plaatsvinden. Met deze taakoverdracht is zowel de volkshuishuisvesting in Oirschot als Laurentius gediend.

Laurentius geeft met de overdracht inhoud aan de maatregelen zoals die zijn vastgesteld in het planvan aanpak voor Laurentius. Onder andere is daarin gekozen het werkgebied te beperken tot Breda en omgeving. Ook voor bezit elders in Nederland wordt onderzocht of het een bijdrage kan leveren aan het herstel van de corporatie door het af te stoten. In de praktijk blijkt het beheer daarvan inefficiënt en is de afstand tot de bewoners ongewenst groot. Laurentius kon haar volkshuisvestelijke taak in Oirschot mede daardoor minder goed waarmaken dan Wooninc. dat kan. Voor de zittende huurders betekent dit geen grote verandering. Laurentius en Wooninc. zullen de zittende huurders informeren over de nieuwe situatie.

Het gaat om iets meer dan 900 verhuureenheden. Met de overdracht komen ook 8 medewerkers van Laurentius die betrokken zijn bij Oirschot bij Wooninc. te werken. De schaalvergroting biedt Wooninc. de mogelijkheid  om nog meer inhoud te geven aan haar Wooninc.focus, namelijk het bouwen en beheren van meer passende wooneenheden voor senioren en ouderen. Niet onbelangrijk in een tijd van toenemende vergrijzing. Wooninc. zal de woningen in Oirschot net zo beheren als haar woningen elders in de regio. Ook het huurprijsbeleid zal hetzelfde zijn. Binnen Wooninc. is de Stichting Huurdersplatform Wooninc. actief die in overleg zal treden met de huurdersvertegenwoordiging in Oirschot over huurdersparticipatie. Verder heeft Wooninc. een Raad van Belanghouders die waarborgt dat het bestuur van Wooninc. zich blijft richten op de maatschappelijke doelstelling, het voorzien in betaalbare huisvesting voor mensen met een relatief laag inkomen.

Wooninc. is actief in stad en regio Eindhoven, de zogenoemde ‘Brainport regio’. Oirschot maakt deel uit van deze regio. De focus van Wooninc. is vooral op jongeren en senioren, maar ook op gezinnen met een laag inkomen. De (bewezen) strategie van Wooninc. is gericht op het realiseren van passende nieuwbouw voor senioren waarmee de doorstroming wordt bevorderd en (jonge) gezinnen de beschikking krijgen over de eengezinswoningen die senioren vrijmaken. Voor een deel door verhuur, maar voor een belangrijk deel ook door verkoop als starterswoning. In het afgelopen decennium heeft Wooninc. op deze wijze al meer dan 1.000 bestaande huurwoningen vrijgemaakt en verkocht en met de winst daarop, en met de winst op de 850 nieuw ontwikkelde koopwoningen, meer dan 1.400 nieuwe huurwoningen kunnen bouwen. Daardoor is onze voorraad in de afgelopen jaren getransformeerd naar bijna 40% voor senioren geschikte woningen. Je kunt stellen dat Wooninc. daarmee zeer toekomstbestendig is. Een bewuste keuze van Wooninc. in het verleden om in te spelen op de demografische ontwikkeling in de regio waar vergrijzing steeds meer een punt van aandacht wordt. Deze strategie staat Wooninc. ook voor ogen in Oirschot, vooral bouwen voor senioren en ouderen en de woningen met tuin vrijmaken voor (jonge) gezinnen. Verder maakt Wooninc. ruimte voor het bouwen van kleine wooneenheden voor jongeren, vooral om deze in het kader van de sociale cohesie te behouden voor Oirschot. Voor de verdere uitwerking treedt Wooninc. na overname van het woningbezit in overleg met de gemeente Oirschot en met de huurdersvertegenwoordiging om de strategie om te zetten in haalbare doelen. Net als in andere gemeenten komt Wooninc. dan tot prestatieafspraken.

Bericht op www.ed.nl, 11 juni 2013:
http://www.ed.nl/regio/oirschot/wooninc-neemt-900-oirschotse-woningen-over-van-laurentius-1.3862735

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.