Inzet huismeesters en beheerders gewaardeerd door bewoners

26-03-2013

Als sociale verhuurder investeert Wooninc. in de leefomgeving, onder andere door de inzet van  beheerders (10 gebouwen) en huismeesters (16 gebouwen). Zij zorgen ervoor dat de woongebouwen en bijbehorende woonomgeving op orde blijven, onderhouden contacten met de bewoners en bevorderen het leefklimaat. Beheerders zijn actief op de Wooninc.Plus gebouwen voor senioren en hebben extra taken zoals het beheer van de ontmoetingsruimte, begeleiding en inzet van de vrijwilligers en ondersteuning bij activiteiten.

Resultaten onderzoek
In november 2012 heeft onderzoeksbureau Stichting Interface in opdracht van Wooninc. onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de bewoners over de dienstverlening van beheerders en huismeesters. Van de 2821 bewoners hebben 631 respondenten gereageerd; 275 (43,6%)  in de Wooninc.Plus gebouwen met een beheerder en 356 (56,4%) in de woongebouwen met een huismeester. In de volgende alinea’s een samenvatting van de resultaten.

Waardering dienstverlening
Uit het onderzoek blijkt dat de dienstverlening van toegevoegde waarde is voor bewoners, vooral in de Wooninc.Plus gebouwen. Respondenten beoordelen de dienstverlening van beheerders en huismeesters over het algemeen positief met gemiddeld een 7. Dit voldoet aan de doelstelling van Wooninc. De waardering is hoger naarmate de bewoners ouder zijn. Huismeesters scoren beter op het gebied van technische dienstverlening (signalering en onderhoud) en beheerders scoren vaak beter op de sociale vaardigheden (beleefdheid en begrip). Dit sluit aan op de praktijk. Nagenoeg iedereen voelt zich zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts veilig in hun woongebouw.

Wooninc.Plus
Uit het onderzoek blijkt ook dat Wooninc.Plus positief bijdraagt aan langere zelfstandigheid en sociale contacten. Langer zelfstandig kunnen blijven wonen en het voorkomen van isolement onder senioren zijn belangrijke doelstellingen van Wooninc. Gemiddeld hebben bewoners van een Wooninc.Plus gebouw sterkere sociale contacten in het gebouw. Ruim 77% van de respondenten neemt deel aan de activiteiten van Wooninc.Plus. Het merendeel van deze bewoners is hierover (zeer) tevreden, zowel over de week- en seizoensactiviteiten, de beschikbaarheid van materialen als de begeleiding. 

Van de aangeboden diensten binnen Wooninc.Plus, zoals de ontmoetingsruimte en de bar, maakt de overgrote meerderheid van de respondenten gebruik (respectievelijk 88% en 80%). Van de maaltijdservice en de welzijnsronde wordt beperkt gebruik gemaakt. Verbeterpunten zijn de tevredenheid over het barassortiment in enkele woongebouwen en de ontmoetingsruimte. Van de respondenten is namelijk 40% niet tevreden over het assortiment en 32% niet tevreden over de ontmoetingsruimte. Hierover gaan wij in gesprek met bewoners om hun behoefte nader te inventariseren en het aanbod en verwachtingen hierop af te stemmen. Voor ruim 43% van de respondenten is het concept reden om te verhuizen naar een Wooninc.Plus gebouw.

Verbeterpunten en vervolg
Voor de meeste respondenten voldoet de inzet van de beheerder en huismeester aan de verwachtingen (respectievelijk 68,4% en 76,1%). Verbeterpunten zijn voor beheerders de aanwezigheid (26 x) en bereikbaarheid (19 x) en voor huismeesters zichtbaarheid (33 x), de controle op onderhoud/schoonmaak (25 x), klachtafhandeling (12 x) en het nakomen van afspraken (10 x). Op basis van dit onderzoek besteden wij meer aandacht aan de communicatie met bewoners, onder andere over wederzijdse verwachtingen over de dienstverlening van huismeesters en beheerders, met als doel tevreden bewoners.  

Prijswinnaars
Onder de deelnemers aan de enquête zijn in totaal vier prijzen verloot. De deelnemers in een Wooninc.Plus gebouw met een beheerder maakten kans op € 50 tegoed op de bewonerspas en de deelnemers in een woongebouw met een huismeester op een bloemenabonnement. De vier prijswinnaars zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

 

 

 

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.