raad van advies

De Raad van Advies is primair opgericht om de maatschappelijke taak van Wooninc. te waarborgen en geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de RvC. De raad volgt en adviseert over het sociaal ondernemerschap en reflecteert op de sociaalmaatschappelijke doelstellingen van de corporatie, zoals die zijn weergegeven in het ondernemingsplan. Ofwel, blijft Wooninc. doen wat sociaalmaatschappelijk van haar gevraagd wordt? Doel is ook om op dit vlak een inspiratieorgaan te zijn en het bestuur alsook de RvC op strategisch en tactisch niveau te prikkelen.

Download hier:


Samenstelling Raad van Advies
De Raad van Advies bestaat in 2019 uit 9 leden. Het aantal leden is statutair bepaald (minimaal 5, maximaal 9) en de zittingstermijn is 4 jaar met een optie op een eenmalige verlenging van nog eens vier jaar.

De leden van de Raad van Advies zijn afkomstig uit het maatschappelijk veld waarin Wooninc. actief is en kunnen niet zijn personen die lid zijn van het bestuur, de RvC of het huurdersplatform SHW.

Naam (her)benoemd aftredend herbenoembaar
dhr. D. van de Vondervoort (vz) 09-09-2016 09-09-2020 ja
dhr. M. Chahim 15-09-2016 15-09-2020 ja
mw T. Hartjes 01-12-2016 01-12-2020 ja
mw. J. van den Berg 01-03-2017 01-03-2021 ja
mw. C. Beks 01-01-2019 01-01-2023 ja
dhr. J. van der Lans 01-01-2019 01-01-2023 ja
dhr. J. Smeets 01-01-2019 01-01-2023 ja
dhr. R. van de Ven 01-01-2019 01-01-2023 ja
dhr. E. Borova 01-01-2019 01-01-2023 ja

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.