raad van commissarissen

Bij een stichting is er geen directe invloed van de markt op de geleverde prestaties en daarom is toezicht op het denken en doen van het bestuur van belang. Dit is de taak van de Raad van Commissarissen die een eigen positie en een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Download hier:


Om de toezichthoudende taak goed te vervullen, is een evenwichtige samenstelling van de raad van belang. Alle disciplines en deskundigheden moeten vertegenwoordigd zijn. Wettelijk zijn er in de raad twee zetels voor een huurdervertegenwoordiging ingeruimd. Nieuwe leden van de raad worden via een open werving- en selectieprocedure geselecteerd.

Samenstelling Raad van Commissarissen Wooninc.

dhr. J.J.E. van Geest
Positie: voorzitter, lid Remuneratiecommissie
Eerste benoeming: januari 2016
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:
- raadslid gemeente Grave
- voorzitter Gassels Heem
- voorzitter Restauratiecommissie Elisabethkerk Grave
- voorzitter VVE Oeverkwartier in Escharen
- Lid Algemeen Bestuur Waterschap Aa en Maas

dhr. drs. G.J.A.M. van Well
Positie: vicevoorzitter, lid Remuneratiecommissie
Eerste benoeming: maart 2016
Hoofdfunctie: gepensioneerd specialist ouderengeneeskunde

dhr. drs. H.S.M. van Oostrom
Positie: lid Auditcommissie Financiën
Eerste benoeming: maart 2017
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur
Nevenfuncties:
- commissaris Rabobank De Kempen, Bladel
- voorzitter auditcommissie Rabobank De Kempen, Bladel
- directeur Beursgebouw Eindhoven B.V.
- voorzitter bestuur MKB Hapert
- bestuurslid Georganiseerd Burgeroverleg Hapert
- voorzitter Verantwoordingsorgaan St. Pensioenfonds Heijmans N.V.

dhr. drs. P.C. Hartog
Positie: lid namens huurders, lid Auditcommissie Financiën
Herbenoemd: februari 2016
Hoofdfunctie: Head of Operational Performance voor APM Terminals Management BV Den Haag
Nevenfunctie: toezichthouder bij Evides Waterbedrijf Rotterdam

mw. ir. M.G.B. Franken-Ghijsen MRE
Positie: lid, lid Auditcommissie Vastgoed en Wonen
Eerste benoeming: januari 2016
Hoofdfunctie: directeur algemene zaken Reinier van Arkel

dhr. drs. C.T.G.J. Nauta
Positie: lid, lid Auditcommissie Vastgoed en Wonen
Eerste benoeming: juli 2017
Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur-onderzoeker
Nevenfuncties: lid visitatiecommissie gemeente Eindhoven en lid rekenkamer gemeente Heusden

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.