Kleinschalig wonen aan het Witte Hondpad in Nuenen

Woensdag 23 maart reikte Angela Pijnenburg, bestuurder van Wooninc., samen met Caroline van Brakel, wethouder van gemeente Nuenen, de sleutel uit aan de laatste nieuwe bewoner van de Heijmans ONE-woningen aan het Witte Hondpad in Nuenen. Een tijdelijk huisvestingsproject waar bewoners voor een periode van maximaal twee jaar kunnen wonen om vervolgens door te stromen naar de reguliere woningmarkt.

Druk op sociale woningmarkt

Gemeente Nuenen stelt de grond aan het Witte Hondpad voor tien jaar beschikbaar aan Wooninc. voor in totaal 16 H-One woningen. “Samen zochten we naar een snelle manier om goede, betaalbare huurwoningen voor woningzoekenden die met spoed woonruimte nodig hebben te realiseren. We zijn dan ook gecharmeerd van deze tijdelijke oplossing, om zo de verdringing van de reguliere woningzoekenden in Nuenen tegen te gaan” aldus Angela Pijnenburg, bestuurder bij Wooninc. Wooninc. biedt de woningen aan via het flexwonenconcept. Bewoners huren een woning voor maximaal voor twee jaar. Daarna stromen ze door naar de reguliere woningmarkt.

In afwachting van gezinshereniging

De helft van de H-One woningen zijn bedoeld voor statushouders die wachten op gezinshereniging. Zodra de rest van het gezin naar Nederland komt, zoekt de gemeente Nuenen een passende woning voor het hele gezin en plaatst het COA een nieuwe statushouder in de woning aan het Witte Hondpad. De andere helft van de woningen zijn bedoeld voor woningzoekenden uit Nuenen. De nieuwe bewoners zijn voornamelijk jonge mensen. Ze hebben allemaal een sociale en/of economische binding met Nuenen; ze zijn er geboren en getogen of werken in de gemeente. De statushouders zijn door de gemeente aangedragen. Zij zijn ook enthousiast, ze vinden het zo’n fijn plekje!

Eindelijk zelfstandig wonen

Robin is een van de nieuwe bewoners van de woningen aan het Witte Hondpad. Ze is 26 en woonde bij haar ouders in Nuenen. Vier jaar lang zocht zij naar een woning in haar eigen dorp, zonder succes. Ze kon haar geluk niet op toen ze hoorde dat zij in een van de tijdelijke woningen aan het Witte Hondpad mocht gaan wonen. “Eindelijk een eigen plek waar ik zelfstandig kan gaan wonen”. Vanuit haar nieuwe plek zet Robin haar zoektocht naar een reguliere woning voort.

Tijdelijk, maar zeer verzorgd

De H-ONE woning heeft eigen voorzieningen, is betaalbaar en heeft als tijdelijke woning een nette uitstraling. De woning is compleet gasloos en heeft zonnepanelen. Ook zijn er fietsenstallingen en bergingen beschikbaar voor de bewoners. Het woongebied heeft een verzorgde, groene uitstraling, die goed past in de omgeving.