Start nieuwe fase Brabantiaterrein in Aalst-Waalre

Met de ondertekening van een anterieure overeenkomst geven gemeente Waalre, Wooninc. en Stayinc. het startsein voor de derde en laatste fase van de herontwikkeling van het Brabantiaterrein. De anterieure overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van het woningbouwplan 'Brabantiapark', is op donderdag 16 november 2023 ondertekend door wethouder Suzan van de Goor-Gelens, Angela Pijnenburg, bestuurder bij Wooninc. en Simon Jansen, directeur Stayinc.

Lange geschiedenis
De ontwikkeling kent een lange geschiedenis, die teruggaat tot 1999. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gerealiseerd. In 2019 stelde de gemeente de stedenbouwkundige vast voor de derde en laatste fase van de herontwikkeling. Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst komt het plan in een volgende fase.

Gedifferentieerd woningaanbod
Brabantiapark kenmerkt zich naast haar groene karakter door een gedifferentieerd woningaanbod. De verschillende bouwblokken worden op strategische wijze tussen de Tongelreep en de bestaande bebouwing geplaatst. Angela Pijnenburg, bestuurder bij Wooninc.: “De 116 woningen vormen een kwalitatieve uitbreiding van het bestaande woningaanbod. We bieden hiermee woningen voor een brede doelgroep. Zowel koopappartementen als appartementen in de middenhuur en daarnaast ook een mooi aantal sociale huurappartementen”.

Uitbreiding woningvoorraad
Brabantiapark vormt in de gemeente Waalre het grootste woningbouwproject in binnenstedelijk gebied en past goed bij de ambitie van Gemeente Waalre om het aantal sociale woningen uit te breiden. Het zorgt tevens voor een versnelling van de betaalbare woningbouw. Wethouder Suzan van de Goor; “Het is positief om te zien dat we met deze nieuwe plannen bijna 50 woningen extra kunnen bouwen. Het plan voldoet hiermee aan de woondeal en is op deze locatie van meerwaarde voor de gemeente”.

In het nieuwbouwplan komen 33 koopwoningen, 34 woningen in het sociale huursegment en 49 woningen in het middenhuursegment. “Door naast sociale huurwoningen ook te investeren in middenhuur op deze locatie, bevorderen we de doorstroming vanuit de sociale huursector”, aldus Simon Jansen, directeur bij Stayinc.

Hoog duurzaamheidsniveau
Wonen in een omgeving waar groen en water de overhand hebben, is een van de doelen van de ontwikkeling Brabantiapark. De plek behoudt haar groene uitstraling en biedt straks mogelijkheden voor recreatie, zowel voor de bewoners als mensen uit de omgeving. Vanuit de duurzaamheidsambities streven Wooninc. en Stayinc. ernaar om de gebouwen zoveel mogelijk van duurzame materialen te maken.

Bestemmingsplan en planuitwerking
Op 21 december 2023 wordt het voorontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Architectenbureau De twee Snoeken gaat ondertussen aan de slag met het uitwerken van een ontwerp. Eerder zijn omwonenden bij de plannen betrokken. Samen met een klankbordgroep is het stedenbouwkundig plan uitgewerkt.

Afgelopen maand vond nog een inloopavond plaats om de omwonenden te informeren en mee te nemen in de laatste ontwikkelingen. Als alles verloopt volgens planning starten de voorbereidende werkzaamheden medio 2025.