Wooninc. tekent intentieovereenkomst Het Juiste Thuis

Woensdag 19 april ondertekenden we, samen met andere gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties in Zuidoost-Brabant, de intentieovereenkomst Het Juiste Thuis. Deze overeenkomst is een startschot voor het samen creëren van meer oplossingen waarmee ouderen fijn langer zelfstandig kunnen wonen.

Beschermde woonvormen voor senioren

Het doel van de samenwerking is om voor senioren een vitale, zorgzame, toekomstbestendige leefomgeving te creëren. Waar aandacht, positieve gezondheid en zelfredzaamheid gestimuleerd worden. Traditionele bejaardenhuizen maken plaats voor kleinschalige, beschermde woonvormen voor ouderen, midden in de wijk. Zodat senioren in hun eigen wijk en netwerk kunnen blijven. Tegelijkertijd maken ouderen weer plek voor jonge gezinnen. Zo stimuleren we doorstroming op de woningmarkt.

Samenwerken om te versnellen

De komende 10 jaar groeit het aantal senioren in onze regio fors. De verwachting is dat het aantal 75-plussers met 31% stijgt. Daarnaast is er schaarste op de woningmarkt, zijn er lange wachtlijsten voor verpleeghuiszorg en kampen veel organisaties met personeelstekorten. Dat zorgt voor een enorme opgave op gebied van wonen, zorg en welzijn. Gemeenten, woningcorporaties, woon-, zorg-, welzijn- en ouderenorganisaties werken met elkaar samen aan deze opgave, met als doel de opgave te versnellen.

We werken aan het wonen van morgen

Als seniorenhuisvester zoeken we continu naar mogelijkheden waarmee we ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen laten wonen. We zien het project ‘Het Juiste Thuis’ als een belangrijke samenwerking om stappen te zetten en met oplossingen te komen. Ook ons klantencentrum voor ouderen, SeniorenPunt, tekende de intentieovereenkomst.