Onze zorgpartners

Als dé seniorenhuisvester in de regio helpen wij ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, op een manier die bij hen past. Dat betekent niet alleen een fijn, betaalbaar huis, maar ook goede zorg en oog voor hun welzijn. Daarom sloegen we in 2016 de handen ineen met Vitalis WoonZorg Groep, onder de naam WoonincPlusVitalis. Het begin van een succesvolle samenwerking, waarmee we senioren in de regio één aanspreekpunt bieden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dit bleek een groot succes. Begin 2022 sloten woningcorporaties Woonbedrijf en 'thuis met hun woningaanbod voor senioren aan bij het klantencentrum van WoonincPlusVitalis. Sindsdien gaat het klantencentrum verder onder de naam SeniorenPunt.

Naast het succes van deze innovatieve alliantie kijken we altijd naar andere samenwerkingspartners in de regio. Inmiddels werken we samen (of gaan we dat op korte termijn doen) met WIJeindhoven, Oktober, Joriszorg en Sint Annaklooster. Samenwerkingen waar we trots op zijn. Het is onze ambitie om niet alleen het aantal allianties, maar ook het maatschappelijk rendement van allianties te vergroten.

Wooninc. en Vitalis
Tegenwoordig hebben ouderen heel veel verschillende mogelijkheden: van zorg aan huis tot intramurale zorg. En wat ze vandaag nodig hebben, is misschien weer heel anders dan over een jaar. Voor ouderen is het lastig om die mogelijkheden te overzien en de juiste toekomstbestendige keuzes te maken. SeniorenPunt is hét aanspreekpunt op het gebied van wonen, zorg en welzijn. SeniorenPunt is er voor senioren die thuis willen blijven wonen, en daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken, maar ook voor senioren die zich willen oriënteren. Deze samenwerking willen we de komende jaren nog verder verdiepen en optimaliseren. Daarnaast werken we samen aan een bijzonder project in Geldrop: De Jonkvrouw. Dit wordt ons eerste ‘nieuwe’ WoonincPlusVitalis-woongebouw. Hier bieden we zelfstandig wonen voor ouderen met zorgvoorzieningen in de nabijheid en een beperkt deel met intramurale zorg voor mensen met dementie.

Wooninc. en Joriszorg
Ook de samenwerking met Joriszorg is erop gericht om zo lang mogelijk thuiswonen van senioren te ondersteunen. We maken samen plannen voor een seniorenloket in de gemeente Oirschot, waar senioren terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn en zorg. En waar ze zo goed mogelijk begeleid worden naar een passende woonvorm. Daarnaast willen we sociaal ontmoeten stimuleren. We onderzoeken de mogelijkheid om de ontmoetingsruimten van onze locaties in te zetten als ontmoetingsplek voor bewoners en omwonenden.

Wooninc. en Oktober
Met Oktober, voorheen Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK), werken we al samen sinds 2014, toen we fuseerden met Woningstichting de Kempen. We zijn nu vooral bezig met de ontwikkeling van een zogeheten Slimme Wijk in Aalst. De Slimme Wijk is een concept van Oktober. Ze omschrijven deze wijk als een woonomgeving die door middel van technologie, sociale interventies en ontwerp een fijne plek is om te verblijven: een wijk waar iedereen kan en wil wonen. We zijn nu nog volop aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dat doen we samen met de gemeente Waalre.