Groot onderhoud Cees van Liendenflat

De Cees van Liendenflat is toe aan een opknapbeurt. Samen met aannemer KnaapenGroep werken we aan een onderhoudsplan voor de flat. We deden technische onderzoeken en een woonwensenonderzoek. Ook stemden we af met de speciaal voor het groot onderhoud opgerichte klankbordgroep.

In 2023 voert KnaapenGroep het onderhoud uit

Het onderhoud bestaat uit veel verschillende werkzaamheden, zoals:

  • Vernieuwen leidingen voor de riolering, water en verwarming
  • Aanbrengen hybride warmtepomp
  • Vernieuwen mechanische installatie en ventilatieroosters
  • Vernieuwen badkamer/toilet (noodzakelijk) en keuken (als bewoners dat willen)

We voeren het onderhoud uit in bewoonde staat

Dat betekent dat de bewoners gewoon in hun woning kunnen blijven wonen tijdens het onderhoud. Dat is fijn maar het betekent natuurlijk ook wel wat. De bewoners gaan geluids- en stofoverlast ervaren. En er zijn wekenlang bouwmedewerkers in hun woongebouw aan het werk.

We proberen het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken tijdens het onderhoud. Ze krijgen bijvoorbeeld een noodtoilet en keuken met kookplaatje in hun woning. En we zorgen voor een douchewoning met wasmachine en droger.

We richten een modelwoning in

Hier kunnen bewoners zien hoe het eruit ziet na het onderhoud. Ook kunnen ze hier de verschillende keuzemogelijkheden voor bijvoorbeeld tegels, frontjes en grepen bekijken. In de modelwoning houden we ook regelmatig een spreekuur.

Bewoners kunnen rekenen op onze hulp

We nemen de bewoners stap voor stap mee in het onderhoud aan de flat en in hun woning. We organiseren inloopspreekuren, informatiebijeenkomsten en maken een informatiefilm die altijd terug te kijken is. Ook komt de bewonersbegeleidster regelmatig op bezoek om de persoonlijke situatie van bewoners te bespreken. De uitvoerder komt langs voor de woningopname. We organiseren een opruimdag en, als bewoners willen, helpen we ze met het verplaatsen van spullen.

De voorlopige planning* ziet er als volgt uit

  • Van september tot en met december bereiden we het groot onderhoud voor. We doen de laatste onderzoeken en organiseren informatiebijeenkomsten voor bewoners.
  • Begin 2023 starten we naar verwachting met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het opbouwen van de steigers.
  • Vervolgens starten we in februari met het groot onderhoud in de eerste woningen.
  • Halverwege 2023 zijn dan alle woningen opgeknapt. En alle leidingen, de riolering etc. vernieuwd.
  • Daarna starten we met het opknappen van de algemene ruimtes: de gangen en de ontmoetingsruimte.

We verwachten dat de Cees van Liendenflat in de herfst van 2023 helemaal opgeknapt en weer toekomstbestendig is.

* De planning is onder voorbehoud 

Heeft u vragen over het groot onderhoud in de Cees van Liendenflat?

Neem dan gerust contact op met Ilse van de Kerkhof, sociaal projectleider van Wooninc. via ivandekerhof@wooninc.nl of 06 30 94 52 60.