Slimme Wijk Waalre

Samen met ouderenzorgorganisatie Oktober, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en gemeente Waalre ontwikkelen we aan de Malvalaan in Aalst-Waalre een Slimme Wijk. Wooninc. en Oktober hebben samen vier gebouwen aan de Malvalaan, die het centrum van de Slimme Wijk vormen. Samen met de TU/e en de gemeente Waalre kijken wij hoe we onze woongebouwen en de directe omgeving kunnen verbeteren. Met een sociaal ontwerp van de wijk, slimme technologie, maar ook met voorzieningen die de zelfredzaamheid van bewoners vergroten, zodat bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

TU/e onderzoekt samen met buurtbewoners wat belangrijk is voor een Slimme Wijk

In 2020 startten de onderzoekers van de TU/e hun onderzoek met het in kaart brengen van de woonwensen en -behoeften van de bewoners. Naast onderhoud, modernisering en verduurzaming van de gebouwen, vinden bewoners het voorkomen van eenzaamheid, het versterken van de sociale samenhang en een gevoel van veiligheid belangrijk. Een ander belangrijk onderwerp is zelfredzaamheid. De meeste bewoners aan de Malvalaan zijn ouder dan 65 jaar en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

We gebruiken het onderzoek van de TU/e om de Slimme Wijk te ontwerpen

De Slimme Wijk bestaat uit het woon-/zorggebouw ’t Laar van Oktober, drie woongebouwen van Wooninc. en het terrein wat daaromheen ligt. Voor dat hele gebied maken we een stedenbouwkundig en landschappelijk plan. Onze drie gebouwen gaan we renoveren. We zijn bezig met de voorbereiding van de renovatieplannen. Zorggebouw ’t Laar wordt door Oktober gesloopt, daar komt nieuwbouw voor in de plaats. De TU/e onderzoekt nu hoe de omgeving rond de woongebouwen ingericht kan worden om spontane ontmoetingen tussen buurtbewoners makkelijker te maken.

De Slimme Wijk wordt een living lab

De Slimme Wijk wordt een ‘living lab’. Dat betekent dat de wijk aan de Malvalaan ontwikkeld én doorontwikkeld wordt. Nieuwe ideeën worden er in de praktijk getest. Zo wordt de technologie en omgeving helemaal aangepast op de behoeften van de bewoners.

Het onderzoek en het uitvoeren van de plannen duurt een aantal jaar

  • 2020/2023     onderzoek TU/e
  • 2021                start sloop zorggebouw Oktober
  • 2024                start nieuwbouw zorggebouw Oktober
  • 2024                start renovatie woongebouwen Wooninc.

Volg de ontwikkeling van de Slimme Wijk

Wilt u graag op de hoogte blijven van de het onderzoek? Of werkt u graag mee aan het onderzoek van de TU/e? Kijk dan op www.slimmewijkwaalre.nl.