Nieuwsbrief nr. 1 Floraplein en omgeving

10-06-2013
Nieuwsbrief nr. 1 Floraplein en omgeving

Na de inloopdagen van eind vorig jaar hebben wij onze toekomstplannen voor de woningen aan het Floraplein en de omliggende straten moeten wijzigen. De keuzes van het kabinet Rutte II over de woningmarkt maken dat wij anders moeten omgaan met onze woningvoorraad. Het aantal huurwoningen kan minder, het kopen van een woning moet meer gestimuleerd worden en de overige beschikbare huurwoningen zijn alleen nog voor mensen met een laag inkomen, zo is de opvatting van de minister. Daarnaast heeft de politiek een besluit genomen over de verhuurdersheffing. Dat betekent dat een belangrijk deel van onze financiële middelen direct overgemaakt moet worden naar het Rijk. Er blijft dan weinig over om te investeren in nieuwbouw. Het voorgaande heeft ons doen besluiten om grotendeels af te zien van sloop en vervangende nieuwbouw in uw buurt. Meer informatie kunt u hier nalezen.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.