Nieuwsbrief nr. 4 Floraplein en omgeving schilderwerkzaamheden

04-06-2014
Nieuwsbrief nr. 4 Floraplein en omgeving schilderwerkzaamheden

Begin juli 2014 wordt er gestart met het buitenschilderwerk aan de woningen uit het verkoopgebied. In de weken vooraf treffen de schilders voorbereidende werkzaamheden en informeren zij de bewoners. In samenwerking met de bewonerscommissie is ervoor gekozen de voordeuren in de straten Roostenlaan, Resedastraat en Wilgenroosstraat grijs te schilderen. De deuren in de Clematisstraat en Papaverstraat worden groen geschilderd en in de Appelbloesemstraat en Cameliastraat blauw. Alle kozijnen worden wit geschilderd. Ook de voordeuren en kozijnen van de reeds verkochte of te koop staande woningen worden, wanneer bewoners dit op prijs stellen, tijdens de schilderwerkzaamheden meegenomen.  De woning op het adres Appelbloesemstraat 4 wordt vooraf aan de schilderwerkzaamheden als modelwoning ingericht.

Meer informatie over de werkzaamheden kunt u hier teruglezen.

Politiekeurwerk veilig wonen
Tijdens de schilderwerkzaamheden wordt het principe van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) uitgevoerd. Een overzicht van de uit te voeren onderdelen kunt u hier terugvinden.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.