klachten

Uw tevredenheid vinden wij belangrijk. Wij stemmen onze dienstverlening graag af op onze klanten.

Bent u tevreden? Vertel het ons.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?
Ook dan horen wij dat graag. U kunt reageren via klantreactie@wooninc.nl.
U ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van de ontvangst van uw reactie. Binnen twee weken na ontvangst van uw reactie ontvangt u een antwoord van de medewerker die betrokken is bij de inhoud van de melding.

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klantreactie hebben afgehandeld?
Dan nemen wij uw schriftelijke reactie in behandeling als 'klacht'. Een klacht wordt behandeld door de betrokken manager binnen twee weken na ontvangst van uw schriftelijke reactie. Als wij uw klacht niet tijdig kunnen afhandelen, ontvangt u hiervan binnen twee weken bericht met de reden en duur van het uitstel.

Is uw klacht alsnog niet naar tevredenheid afgehandeld of opgelost?
Dan wordt uw 'formele klacht' binnen twee weken behandeld door de directie van Wooninc.

Bent u uiteindelijk ook ontevreden over het antwoord van de directie?
Dan is sprake van een 'geschil', dat wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie van Wooninc. Dit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid, waarvan:

- tenminste één lid beschikt over volkshuisvestelijke kennis
- de voorzitter juridisch onderlegd is
- één lid is voorgedragen door Stichting Huurdersplatform Wooninc.

De Raad van Commissarissen benoemt de leden. De werkwijze van de Geschillencommissie staat beschreven in het Reglement Geschillencommissie.

 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.