overlast melden

Wooninc. zet zich in voor tevreden huurders. Huurders die zich vertrouwd en veilig voelen en genieten van hun woning en leefomgeving. Helaas kunnen wij overlast niet voorkomen.

Wanneer u overlast ervaart, moet u eerst zelf proberen afspraken te maken met de overlastveroorzaker. Wanneer deze afspraken niets opleveren, kunt u de overlast schriftelijk bij ons melden via het meldingsformulier overlast. Zaken zoals geluidsoverlast, bedreigingen dient u ook bij de politie te melden, telefoonnummer 0900-8844.

Problemen met je buren
De landelijke website www.problemenmetjeburen.nl is opgericht om problemen met buren bespreekbaar te maken. De website bevat allerlei handige tips om problemen op te lossen. Ervaart u overlast en wilt u weten wat u daaraan kunt doen? Bezoek deze website!

Wanneer kunt u overlast niet bij Wooninc. melden:
- anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling
- wanneer er sprake is van een burenruzie, is Wooninc. hierin geen partij; wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u de hulp inschakelen van een mediator, Buurtbemiddeling (www.buurtbemiddeling-eindhoven.nl) of een andere partij
- overlast in de openbare ruimte is een zaak van de gemeente, bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval, losliggende stoeptegels, problemen met ondergrondse afvalcontainers of lantaarnpalen die niet werken; u kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Wooninc. is bereid de overlast in behandeling te nemen als:
- er sprake is van overlast door een huurder van Wooninc. naar andere huurders toe
- deze huurders zelf al hebben geprobeerd met de overlastveroorzaker tot een oplossing te komen
- de overlast afkomstig is uit het gehuurde
- u bereid bent het gesprek met Wooninc. en de overlastveroorzaker aan te gaan
- meer omwonenden overlast ervaren.

Wanneer uw melding voldoet aan bovenstaande voorwaarden, nemen wij de melding in behandeling.
 

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.