Gildebuurt

Plannen
Wijkvernieuwing Gildebuurt
Wooninc. is eigenaar van 119 grondgebonden woningen en 5 studentenpanden in de Gildebuurt in Eindhoven. Het gebied rondom de Verwerstraat, Bakkerstraat,  Wassenaarstraat en Slagersstraat is met name in de jaren ’20 van de vorige eeuw bebouwd met sociale woningbouw. De woningen zijn verouderd en Wooninc. wil de buurt een nieuw toekomstperspectief geven.
 
We doen dit niet alleen maar samen met de buurtbewoners. Door middel van wijkbijeenkomsten en een klankbordgroep komen we te weten wat de wensen van de bewoners zijn. Hieruit komt een aantal scenario’s voort:
 • Renovatie
 • Volledig vervangende nieuwbouw
 • Of een mix daarvan

In deze scenario’s werken we op hoofdlijnen uit wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. Denk hierbij bijvoorbeeld aan keuzes over:
 • Het soort woningen
 • Betaalbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Groenvoorzieningen
 • Parkeren

Ook de scenario’s bespreken we met alle betrokken en presenteren we aan de wijk. Samen kiezen we een voorkeursscenario dat we uitwerken in een voorontwerp. De inbreng van de bewoners maakt een belangrijk onderdeel uit bij de keuze voor het voorkeursscenario.
 
Onder het tabblad Foto's vind je een kaartje van het plangebied en een globale planning van de eerste fase van dit project; van wijkbijeenkomst tot voorontwerp. In de loop van het project kan het zijn dat we moeten bijsturen op de planning.

Wooninc. heeft voor de begeleiding van het project Wijkvernieuwing Gildebuurt onderzoeks- en ontwerpbureau KAW ingehuurd.
Opties
Niet van toepassing.
Foto's
Contact
Vragen?
Wil je meer informatie of heb je vragen over de wijkvernieuwing van de Gildebuurt? Neem dan gerust contact op met Ilse van de Kerkhof, Consulent Wonen, via gildebuurt@wooninc.nl.

Klankbordgroep
Denk je graag mee over de toekomst van jouw wijk? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. In een aantal bijeenkomsten denk je samen met andere buurtbewoners mee over wat er speelt in de wijk en welke mogelijkheden voor wijkvernieuwing er zijn.
 
Aanmelden voor de klankbordgroep kan door een mailtje te sturen naar
gildebuurt@wooninc.nl. Vermeld hierin je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk 21 juni.
Nieuws
Documenten eerste informatiebijeenkomst - 23 mei 2018
 
Klankbordsessie 1 – 3 juli 2018

Op 3 juli was de eerste klankbordgroep voor de wijkvernieuwing Gildebuurt. Tijdens de bijeenkomst is een analyse van de wijk gepresenteerd. Ook hebben we een aantal scenario’s voor de wijk laten zien en besproken. Deze scenario’s geven inzicht in welke mogelijkheden er zijn in de Gildebuurt. Het zijn geen plannen. De scenario’s geven bewoners, gemeente en Wooninc. bouwstenen om verder na te denken over wat wenselijk en haalbaar is voor de wijk. Uiteindelijk komen we samen tot een passend ontwerp. Tijdens de volgende klankbordsessie gaan we hier verder op in.
 
Bekijk hier de PowerPoint presentatie van de eerste klankbordsessie.
 
Klankbordsessie 2 – 17 september 2018

Wooninc. en KAW architecten hebben de afgelopen maanden de scenario's renovatie, renovatie met woningverbetering en vervangende nieuwbouw verder uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met de wensen en vragen die de bewoners tijdens de wijkbijeenkomst hebben aangedragen.

Wooninc. heeft de scenario’s zorgvuldig bekeken en wil het scenario vervangende nieuwbouw verder onderzoeken. In november informeren we de bewoners hierover en betrekken we ze bij het onderzoek.

Bekijk hier een overzicht van het proces van fase 1.

In de presentatie van de eerste klankbordsessie staan o.a. de scenario's op een rijtje. Deze presentatie is ook gebruikt tijdens de tweede klankbordsessie.
 
Klankbordsessie 2 – 17 september 2018

Wooninc. en KAW architecten hebben de afgelopen maanden de scenario's renovatie, renovatie met woningverbetering en vervangende nieuwbouw verder uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met de wensen en vragen die de bewoners tijdens de wijkbijeenkomst hebben aangedragen.

Wooninc. heeft de scenario’s zorgvuldig bekeken en wil het scenario vervangende nieuwbouw verder onderzoeken. In november informeren we de bewoners hierover en betrekken we ze bij het onderzoek.

Bekijk hier een overzicht van het proces van fase 1.

In de presentatie van de eerste klankbordsessie staan o.a. de scenario's op een rijtje. Deze presentatie is ook gebruikt tijdens de tweede klankbordsessie.
 
Tweede informatiebijeenkomst – 26 november 2018

De tweede bijeenkomst over de wijkvernieuwing Gildebuurt was druk bezocht. Wooninc. en KAW hebben de verschillende scenario’s voor de wijk gepresenteerd. Vervolgens hebben we samen met de wijkbewoners in kaart gebracht welke punten zij het meest belangrijk vinden voor de vernieuwing.
 
Vervolg
Alle informatie is verzameld, zoals de staat van de woningen en de visie van bewoners. Op basis hiervan schrijft KAW een advies voor de Gildebuurt. Dit advies leggen we voor aan de klankbordgroep, vervolgens aan Huurdersorganisatie Bakkerstraat e.o. – zij hebben adviesrecht – en daarna aan de bestuurder van Wooninc. Na advies en/of goedkeuring van alle partijen, starten we in de tweede helft van 2019 met het daadwerkelijke plan van aanpak van de gekozen optie.
 

 
 
Hier vind je de nieuwsbrieven over de wijkvernieuwing Gildebuurt:
 
 
Nieuwsbrief nr. 2 - Wijkvernieuwing Gildebuurt

Februari 2019

01-02-2019
Nieuwsbrief nr. 2 - Wijkvernieuwing Gildebuurt
Nieuwsbrief nr. 1 - Wijkvernieuwing Gildebuurt

Juni 2018

07-06-2018
Nieuwsbrief nr. 1 - Wijkvernieuwing Gildebuurt
FAQ
Welke plannen zijn er nu?
In fase 1 van het project maken we samen met de buurtbewoners de plannen voor de wijkvernieuwing van de Gildebuurt. We halen informatie op uit de wijk; wat speelt er en wat zijn de wensen. Deze informatie gebruiken we om met de klankbordgroep een aantal scenario’s voor de wijk op te zetten.
 
Bewoners kunnen hierin een actieve rol spelen door zich aan te melden voor de klankbordgroep.

Hoe worden bewoners geïnformeerd?
Dat doen we op verschillende manieren:
 
Informatieavonden
Tijdens de eerste informatieavond (23 mei 2018) hebben we informatie gegeven over het project en het proces, de manier waarop bewoners mee kunnen denken en praten en zijn er veel vragen gesteld. Daarnaast hebben we de aanwezige bewoners gedeeld wat zij vinden van hun woning en woonomgeving.
 
Ook op andere belangrijke momenten in het proces organiseren we informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld op het moment dat er voorkeursscenario’s zijn en één van die scenario’s is uitgewerkt tot een voorontwerp. Bewoners worden per adres uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.
 
Nieuwsbrief
Na wijkbijeenkomsten of als er belangrijke informatie is, sturen we wijkbewoners een nieuwsbrief. Nieuwsberichten worden ook op deze webpagina gedeeld.
 
Website
Op deze webpagina vindt je aankondigingen, nieuwsupdates en algemene informatie over de wijkvernieuwing Gildebuurt.

Hoe wordt de klankbordgroep gevormd?
Tijdens de informatieavond op 23 mei 2018, op deze webpagina en via de nieuwsbrief hebben we iedere huurder van Wooninc. die in het plangebied woont uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep.

Aanmelden voor de klankbordgroep kan door een mailtje te sturen naar
gildebuurt@wooninc.nl. Vermeld hierin je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk 21 juni.
 
Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een uitnodiging voor de eerste klankbordgroepbijeenkomst.
 
Tijdens deze eerste klankbordgroepbijeenkomst lichten we de tot dan toe gemaakte analyses toe en bespreken we de eerste aanzet om te komen tot scenario’s voor het gebied. Dit doen we op een interactieve manier.
 
De betrokkenheid is groot. We proberen ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen die zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep de kans krijgen deel te nemen.

Vragen waar we nog geen antwoord op hebben.

Er zijn ook veel vragen waar we nu nog geen antwoord op kunnen geven:
 • Wat gaat er precies gebeuren met mijn woning?
 • Wanneer vindt dit allemaal plaats?
 • Wat betekent dit voor mijn huur?
 • Moet ik verhuizen?
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor extra vergoedingen? 

Deze en veel andere belangrijke vragen kunnen wij nu nog niet beantwoorden. Dit hangt namelijk af van de plannen die wij met jullie inbreng gaan maken.
 
Wij noteren de vragen waar we nog geen antwoord op kunnen geven en zodra er meer duidelijkheid over is, geven we de antwoorden op deze webpagina en in de nieuwsbrief.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.