't Hool

Plannen
De binnenwerkzaamheden aan onze hoge eengezinswoningen in 't Hool zijn afgerond. In de 38 woningen aan de Garnichweg en Hosingenhof zijn - indien noodzakelijk - keuken, badkamer en/of toilet vervangen. In de badkamer is standaard een mechanische installatie geplaatst. Ook is de meterkast en het slot van de balkondeur gecontroleerd. Tijdens het opstartgesprek hebben bewoners al hun overige wensen kenbaar gemaakt en vragen gesteld.

De buitenwerkzaamheden aan de hoge en lage eengezinswoningen in de wijk starten op 9 maart. 27 maart wordt het onderhoud in de wijk afgerond.

Tevredenheid bewoners
Na de afronding van de binnenwerkzaamheden aan de hoge woningen hebben wij de bewoners uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête om het verloop en het resultaat van het onderhoud te evalueren.

Bewoners geven aan het minst tevreden te zijn over de afwerking van de betegeling in de keuken en de drukte op de bijeenkomst in de modelwoning. De onderdelen die bewoners het meest positief beoordelen zijn het keuzeboekje, de informatievoorziening en de voorlichting van de aannemer. De communicatie en het resultaat van het onderhoud wordt met gemiddeld een 7 beoordeeld.

Wij stellen de feedback erg op prijs en zullen de input dan ook zeker als verbetering aanhouden voor de toekomst. Gelukkig was de meerderheid van de bewoners tevreden over het verloop en het resultaat van het onderhoud en hebben we samen kunnen zorgen voor het verbeteren van uw woning.

De bewonerscommissie is onze gesprekspartner
Stichting Buurtbelangen Garnichweg/ Hosingenhof e.o. ia als onze gesprekspartner namens de bewoners nauw betrokken geweest bij de initiatieven, plannen en de inhoud van alle nieuwsbrieven.

De voorzitters van de bewonerscommissie zijn: de heer Piet Lahije, bij vragen bereikbaar via 040 241 20 93 of p.lahaye@chello.nl, en Thijs Verkaart, te bereiken via 040 848 8221 of via m.verkaart3@chello.nl. 
Opties

Maak een keuze uit diverse pakketten
In de modelwoning hebben bewoners het uiteindelijke resultaat kunnen bekijken tijdens een bewonersmiddag en een keuze gemaakt uit diverse keuzepakketten. Ook is er gelegenheid geweest om te kiezen voor extra opties. De keuzes hebben de bewoners ingevuld op het keuzeformulier en ingeleverd tijdens het inlevermoment in de modelwoning.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de door hen aangekochte extra opties. De opties zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s). Meer informatie hierover vindt u via www.wooninc.nl/vragen.
 

Foto's
Contact
Reparatieverzoeken 
Reparatieverzoeken kunnen bewoners op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur melden via 040 265 44 00 of via service@wooninc.nl. Voor dringende reparaties, gaslucht in de woning of storing in de elektra, zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. Ook hiervoor kunnen bewoners bellen naar 040 265 44 00. Bewoners worden dan automatisch doorgeschakeld.
 
Vragen
Bij vragen over de werkzaamheden kunnen bewoners contact opnemen met de uitvoerder Jack Mennen, Van Santvoort Bouw BV, via telefoonnummer 040 298 20 40 of 06 12 95 87 33.

Bij overige vragen kunnen bewoners terecht bij Jeannoux Driessen, medewerker verhuur en leefomgeving, bij Wooninc. Zij is te bereiken via jdriessen@wooninc.nl of via 040 265 44 17.
Nieuws
Nieuwsbrief nr. 6 't Hool Uitleg start werkzaamheden

Naar aanleiding van nieuwsbrief nr. 5 hebben de bewonerscommissie en bewoners vragen gesteld over...

Nieuwsbrief nr. 6 't Hool Uitleg start werkzaamheden
06-03-2015
Nieuwsbrief nr. 6 't Hool Uitleg start werkzaamheden
Nieuwsbrief nr. 5 't Hool Start buitenwerkzaamheden

We gaan starten met de buitenwerkzaamheden aan de lage en hoge woningen. Hiermee worden de laatste...

Nieuwsbrief nr. 5 't Hool Start buitenwerkzaamheden
04-03-2015
Nieuwsbrief nr. 5 't Hool Start buitenwerkzaamheden
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Hartelijk dank voor uw medewerking!
20-11-2014
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Nieuwsbrief nr. 4 't Hool afronding binnenwerkzaamheden

Vrijdag 31 oktober zijn de binnenwerkzaamheden in de hoge eengezinswoningen in de wijk afgerond. De...

Nieuwsbrief nr. 4 't Hool afronding binnenwerkzaamheden
31-10-2014
Nieuwsbrief nr. 4 't Hool afronding binnenwerkzaamheden
Nieuwsbrief nr. 3 Start binnenwerkzaamheden Garnichweg

Wanneer tijdens de eerdere conditiemeting is geconstateerd dat de badkamer, keuken en/ of het...

Nieuwsbrief nr. 3 Start binnenwerkzaamheden Garnichweg
28-08-2014
Nieuwsbrief nr. 3 Start binnenwerkzaamheden Garnichweg
Nieuwsbrief nr. 2 Start werkzaamheden

In de modelwoning, Hosingenhof 51, zijn de keuken, het toilet en de badkamer vervangen. In de...

04-07-2014
Nieuwsbrief nr. 2 Start werkzaamheden
Nieuwsbrief nr.1 Aankondiging conditiemeting 't Hool

Begin juni start Bouwbedrijf W. van Santvoort met de zogeheten conditiemeting. Tijdens de inspectie...

03-06-2014
Nieuwsbrief nr.1 Aankondiging conditiemeting 't Hool
FAQ
Warme opnames
Welke werkzaamheden worden er in en aan de woning uitgevoerd?
De werkzaamheden aan de woningen zijn in twee groepen op te splitsen:

Groep 1: het gedeeltelijk vervangen van het voegwerk van de muurtjes en de bergingen in de voortuin en de schansmuurtjes in de achtertuin.
Groep 2: het, indien noodzakelijk, vervangen van keuken, toilet en badkamer. Ook wordt er ventilatie aangebracht in de badkamer en worden er aanpassingen gedaan in de meterkast.  

Wat houdt een opstartgesprek in?
De uitvoerder van Bouwbedrijf W. van Santvoort, Jack Mennen, neemt contact met u op voor een opstartgesprek. U wordt  dan geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden. Mocht de planning gaan afwijken, dan informeert de uitvoerder u hier vooraf over. Ook kunt u al uw overige wensen kenbaar maken en vragen stellen. 

Opties
Wanneer ontvang ik de factuur voor de extra opties?
Het bouwbedrijf rekent ook met u de extra opties af, Wooninc. is hierin geen partij. Bewoners ontvangen twee keer een factuur. Bij bestelling en bij start werkzaamheden in de woning. 

Kan ik extra opties kiezen?
De keuze voor badkamer, toilet, keuken en extra opties bespreekt u en geeft u door aan Bouwbedrijf W. Van Santvoort. De extra opties kunt u vinden in het keuzeformulier.  

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de door u aangekochte extra opties. De opties zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s). Meer informatie hierover vindt u op onze website.


Wanneer wordt de huurverhoging berekend?
Er wordt geen huurverhoging berekend.

Wat zijn de opties en extra opties?
In het keuzeformulier vindt u de opties en extra opties. Tijdens de bewonersavond kunnen bewoners de pakketten bezichtigen in de modelwoning.

Binnenwerkzaamheden
Wanneer wordt er gestart met de werkzaamheden?
Start van de binnenwerkzaamheden stemt de uitvoerder met de bewoners af. De eerste werkzaamheden starten 1 september.   

Is er een tijdelijke voorziening voor de keuken beschikbaar?
U kunt desgewenst gebruik maken van een tijdelijke mobiele keuken, die in uw woning wordt geplaatst. De noodkeuken bestaat uit twee onderkasten, waarvan er één is voorzien van een spoelbak. Op de andere onderkast staat een kookplaatje, in de onderkast staat een gaskruik. De afvoer wordt via een afvoerslang aangesloten. De kraan geeft met een flexibele slang alleen koud water. Het geheel wordt gemonteerd op een verrijdbaar plateau. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan vragen wij u dit vóór aanvang van de werkzaamheden bij de uitvoerder te melden.

Hoe lang duurt het onderhoud van mijn woning?
De aannemer heeft in totaal  9 werkdagen per woning nodig voor de binnenwerkzaamheden in de woning, zoals het vervangen van badkamer, keuken en toilet. De binnenwerkzaamheden worden zoveel mogelijk aansluitend uitgevoerd. Zo ondervindt u de minste overlast. Door het weer kan het voorkomen dat de voegwerkzaamheden aan de buitenzijde van de woning langer duren dan gepland of afwijken van de planning.

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd?
De werkzaamheden aan de woningen zijn in twee groepen op te splitsen:
Groep 1: het gedeeltelijk vervangen van het voegwerk van de muurtjes en de bergingen in de voortuin en de schansmuurtjes in de achtertuin.
Groep 2: het, indien noodzakelijk, vervangen van keuken, toilet en badkamer. Ook wordt er ventilatie aangebracht in de badkamer en worden er aanpassingen gedaan in de meterkast.  

Is er een tijdelijke voorziening voor de badkamer beschikbaar?
Wij stellen een douche woning, Hosingenhof 51, beschikbaar. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan vragen wij u dit vóór aanvang van de werkzaamheden aan de uitvoerder te melden.

Hoe lang kan ik mijn toilet niet gebruiken?
Uw toilet wordt tijdens de werkzaamheden teruggeplaatst. Bij aanvang tegelwerk komt er een chemische toilet.

Wat is de planning?
Tien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt u schriftelijk geïnformeerd over de exacte datums van de werkzaamheden in en aan uw woning. 3 à 4 dagen van te voren nodigen wij u uit voor een gesprek waarin wij de werkwijze, dagplanning en de gekozen opties met u doornemen. Ook laten wij u weten wat u zelf alvast kunt voorbereiden en hoe u de aannemer toegang kunt geven tot uw woning. Alle afspraken worden genoteerd in een afspraaknotitie, waarvan u een kopie ontvangt.

Drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden komt de uitvoerder bij u langs om te kijken of u nog vragen hebt en om de afspraken nogmaals te bevestigen. U kunt afdekmateriaal ophalen aan de Hosingenhof 51 om uw meubels en andere spullen te beschermen. Worden er tijdens dit bezoek aanvullende afspraken gemaakt, dan verwerkt de uitvoerder deze op de eerder gemaakte afspraaknotitie.

Hoe ziet de noodkeuken eruit?
De noodkeuken bestaat uit twee onderkasten, waarvan er één is voorzien van een spoelbak. Op de andere onderkast staat een kookplaatje en in de onderkast staat een gaskruik. De afvoer wordt via een afvoerslang aangesloten. De kraan geeft met een flexibele slang alleen koud water. Het geheel wordt gemonteerd op een verrijdbaar plateau. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan vragen wij u dit vóór aanvang van de werkzaamheden bij de uitvoerder te melden.

Hoe lang kan ik mijn keuken en badkamer niet gebruiken?
De aannemer heeft in totaal 9 werkdagen per woning nodig voor de binnenwerkzaamheden in de woning, zoals het vervangen van badkamer, keuken, toilet en vervangen gevelkozijnen. Tussen 17.00 en 07.30 uur heeft u altijd de beschikking over stromend water.

Buitenwerkzaamheden
Wanneer wordt er gestart met de werkzaamheden?
De buitenwerkzaamheden volgen na de binnenwerkzaamheden.

Welke maatregelen moet ik nemen voor de buitenwerkzaamheden?
In overleg met de uitvoerder wordt vooraf aan de werkzaamheden bekeken wat er kan blijven staan of hangen en wat voorafgaand aan de werkzaamheden verwijderd dient te worden. Omdat u deze zaken zelf heeft aangebracht of overgenomen dient u deze ook zelf, voor uw eigen verantwoordelijkheid, te verwijderen. Mocht u dit niet zelf kunnen doen, dan kun u wellicht hulp krijgen van familie, kennissen of buren. Dit geldt ook voor beplanting tegen de tuinmuurtjes aan de voor- en achterzijde staan. Voordat de aannemer met de buitenwerkzaamheden kan gaan starten, dient alles wat aan de muur hangt en  tegen de muur staat of ligt te worden verwijderd.

Moet ik thuis zijn als er aan de buitenzijde van mijn woning wordt gewerkt?
Voor het voegwerk aan de schansmuurtjes in uw achtertuin dienen wij toegang tot de tuin te hebben. De uitvoerder maakt hierover afspraken met u.  

Welke werkzaamheden worden aan de buitenzijde van de woning uitgevoerd?
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
* plaatselijk uithakken voegwerk
* plaatselijk herstel metselwerk
* plaatselijk voegen van de muurtjes en bergingen


Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden vragen wij om uw medewerking. 

Bewonerscommissie
Is er een bewonerscommissie actief en zijn zij betrokken bij het project?
Stichting Buurtbelangen Garnichweg/ Hosingenhof e.o. wordt als onze gesprekspartner namens de bewoners nauw betrokken bij de initiatieven, plannen en de inhoud van alle nieuwsbrieven. De bewonerscommissie is er niet voor individuele zaken. Die kunt u rechtstreeks melden bij Wooninc.

De voorzitters van de bewonerscommissie zijn: de heer Piet Lahije, bij vragen bereikbaar via 040 241 20 93 of p.lahaye@chello.nl, en Thijs Verkaart, te bereiken via 040 848 8221 of via m.verkaart3@chello.nl.


Vragen
Bij wie kan ik terecht met vragen?
 U wordt door Bouwbedrijf W. van Santvoort rechtstreeks geïnformeerd over de werkzaamheden. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de uitvoerder Jack Mennen, via 040 298 20 40 of via 06 12 95 87 33.
 
Bij overige vragen kunt u terecht bij Jeannoux Driessen, medewerker verhuur en leefomgeving, bij Wooninc. U kunt haar bereiken via jdriessen@wooninc.nlof via 040 265 44 17.  

Wordt er een spreekuur gehouden?
Vanaf 2 september houden wij iedere dinsdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur spreekuur in de modelwoning, Hosingenhof 51. U kunt dan al uw vragen stellen. Tijdens het spreekuur zijn de uitvoerder en een medewerkster van Wooninc. aanwezig.  

Overige vragen
Hoe kan ik mijn inboedel beschermen?
Wij verstrekken voldoende afdekmateriaal om uw meubels en andere spullen te bedekken. Houdt u rekening met intensieve werkzaamheden zoals hak- en breekwerk. Voordat de aannemer start met de werkzaamheden dekt hij loopzones en werkplekken af en plaatst hij, indien nodig, een stofschot. Desondanks kunnen wij niet voorkomen dat u overlast ervaart. Dit is echter van korte duur. Als u schade hebt, dan dient u deze binnen 24 uur te melden bij de uitvoerder. Uiteraard dient u de schade ook te melden bij uw verzekering.

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik treffen, zodat de aannemer aan het werk kan?
De aannemer moet voldoende ruimte krijgen op de plek waar hij aan het werk is. Wij vragen uw dan ook om:
  • meubilair, e.d. te verplaatsen tijdens de werkzaamheden
  • lampen, kasten, e.d. te demonteren in ruimten waar gewerkt wordt, zoals badkamer,
  • keuken, toilet en cv ruimte 2e verdieping
  • begroeiingen aan de muurtjes en berging voortuin en schansmuur achtertuin van uw woning te verwijderen
  • planten/bloempotten/e.d. tijdelijk te verwijderen van de gevel

Wanneer wordt er gestart met de werkzaamheden?
Twee weken voordat de werkzaamheden in uw woning starten, wordt u hierover geïnformeerd via een nieuwsbrief. 3 à 4 werkdagen vooraf komt de uitvoeder bij u langs.

Wat moet ik doen bij eventuele schade?
Wij vragen u om altijd de aanwijzingen van de aannemer op te volgen, ten aanzien van uw persoonlijke bezittingen of andere voorkomende zaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, als u de aanwijzingen niet opvolgt en als gevolg hiervan schade ontstaat aan uw persoonlijke spullen.

De aannemer neemt alle voorzorgsmaatregelen om geen schade aan uw eigendommen te maken. Toch kan het gebeuren dat er schade ontstaat. Dit dient u binnen 24 uur te melden bij de uitvoerder, Jack Mennen, van Bouwbedrijf W. Van Santvoort. Hij is te vinden in de modelwoning of bereikbaar via telefoonnummer 06 12 95 87 33. Hij neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. Hieronder is de volledige procedure bij schade weergegeven.

Als er onverhoopt schade aan uw eigendommen ontstaat, dan geldt de volgende procedure.
Als er onverhoopt schade aan uw eigendommen ontstaat, dan geldt de volgende procedure.
  1. Meld schade binnen 24 uur bij  de uitvoerder, Jack Mennen, via 040 298 20 40 of via 06 12 95 87 33, èn onze projectleider Vastgoed, Ellen Voss, via 040 265 44 52 of via evoss@wooninc.nl. Wij adviseren u dit zowel mondeling als schriftelijk te doen. Let erop de schade ook daadwerkelijk binnen 24 uur te melden. Na 24 uur kunnen wij uw melding niet meer in behandeling, omdat een controle dan niet meer mogelijk is.
  2. Meld schade ook altijd bij uw verzekeringsmaatschappij. Doet u dit ook als duidelijk is dat de aannemer de schade heeft veroorzaakt. U bent er dan zeker van dat uw belangen op de juiste manier worden behartigd.
  3. Stel de aannemer voor de schade schriftelijk aansprakelijk.
  4. Afhankelijk van de resultaten uit het overleg tussen u en/of uw verzekeringsmaatschappij en de aannemer wordt eventueel tot betaling van een schadebedrag overgegaan.

Ervaar ik overlast?
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de werkzaamheden veroorzaakt. Tijdens het verwijderen van het voegwerk uit de muurtjes, kunt u geluidsoverlast ervaren en komt er stof vrij. Wij adviseren u daarom om ramen en deuren gesloten te houden en spullen die in de nabijheid van de woning staan af te dekken. U kunt hiervoor afdekzeil afhalen in de modelwoning, Hosingenhof 51.

Bestaat de kans dat de werkzaamheden vertraging oplopen?
Wij proberen de werkzaamheden volgens planning uit te voeren. Bij strenge vorst of andere extreme weersomstandigheden bestaat de kans dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden.

Ontvang ik een tevredenheidenquete na afronding van de werkzaamheden?
Na afronding van de werkzaamheden ontvangt u via de e-mail een enquête. De goede ervaringen moeten we vooral zo houden en van verbeteringen kunnen we leren en hiermee onze dienstverlening tijdens de werkzaamheden optimaliseren.  

Wat is de routing van de werkzaamheden?
Garnichweg 1-57, start 1 september. Hosingenhof 1-59, start 22 september.

terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.