Multifunctioneel centrum in Leende

22-05-2015

Na een periode van intensief overleg over de gewenste functies in Leende, besluit het college van burgemeester en wethouders om te kiezen voor een complete multifunctionele accommodatie in het centrum van Leende in samenwerking met de corporaties woCom, Wooninc. en Wonen Limburg. De gemeenteraad neemt hier dinsdag 23 juni 2015 ook nog een besluit over.

In het gebouw is plaats voor basisschool De Triangel, dagopvang en buitenschoolse opvang door Korein Kinderplein (Kindcentrum) en de Meent (Dorpshuis). De grote zaal is geschikt voor gymonderwijs, sport en cultuur.

Ontwerpproces

Als de gemeenteraad ook kiest voor deze multifunctionele accommodatie start het ontwerpproces voor de locatie op de hoek Kerkstraat/Dorpstraat. Het college nam eerder al een besluit over het ruimtelijk programma van eisen. Het gaat hierbij alleen om de vloeroppervlakte van het gebouw. De gebruikers kunnen zich vinden in het totale vloeroppervlak van 3.573 m². Uiteraard zijn er ook nog diverse kwalitatieve eisen; daarover maakt de gemeente Leende goede afspraken met de gebruikers. De mogelijkheden voor het gezamenlijk gebruik van ruimten worden duidelijk tijdens het ontwerpproces.

Naar verwachting kunnen de gebruikers vanaf augustus 2015 aan de slag met de architect voor de indeling van het gebouw. Uiteraard worden ook de omwonenden én overige belanghebbenden betrokken bij het ontwerpproces. Op dit moment stelt de gemeente daarvoor een communicatieplan op.

Verdere planning

In de periode augustus – december 2015 starten, tegelijkertijd met het ontwerpproces, de voorbereidende onderzoeken in het kader van de herziening van het bestemmingsplan. In januari 2016 kan het college dan een besluit nemen over het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. Kort daarna kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd worden en gaat de formele procedure lopen. Begin 2017 kan de bouw dan starten.

Vind je koopwoning!

Zoek in het online Wooninc. woningaanbod van nieuwbouw en Goedkopen van Wooninc.

Goedkopen van Wooninc.
nieuwbouw
Woningaanbod nieuws
Huurverhoging 2019 Nieuwe huurders nemen intrek in De Hille fase 2 Plasticvrije woongebouwen Wooninc. eigenaar van alle woningen Antonius Nieuw lid gezocht voor urgentiecommissie
terugafdrukkentop
RSS-feed Wooninc
Sluit Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.